• CÔNG TY CP XNK SA GIANG
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 _ bổ sung

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 _ bổ sung

Thứ năm, 18/06/2020 11:23

Tải xuống
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 _ bổ sung

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 _ bổ sung

Thứ bảy, 06/06/2020 11:23

Tải xuống
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Thứ năm, 04/06/2020 11:24

- Thời gian: 8 giờ 30’, thứ tư ngày 24/06/2020 - Địa điểm: Hội trường Công ty (Lô CII–3 Khu công nghiệp C, Sa Đéc, Đồng Tháp)
Tải xuống
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Công bố thông tin _ Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2020

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Công bố thông tin _ Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2020

Thứ hai, 20/04/2020 11:24

Tải xuống
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Thông báo tài liệu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Thông báo tài liệu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản

Thứ tư, 15/04/2020 11:25

Thời gian lấy ý kiến từ ngày 15/04/2020 đến 16h ngày 04/05/2020
Tải xuống
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019

Thứ hai, 24/02/2020 11:25

Tải xuống
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Giải trình Chênh lệch Lợi nhuận năm 2019 so với năm trước

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Giải trình Chênh lệch Lợi nhuận năm 2019 so với năm trước

Thứ hai, 24/02/2020 11:25

  Lợi nhuận năm 2019 của Công Ty CP XNK Sa Giang cao hơn năm 2018 khoảng 42,07 %
Tải xuống
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Giải trình Thay đổi số liệu sau kiểm toán năm 2019

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Giải trình Thay đổi số liệu sau kiểm toán năm 2019

Thứ hai, 24/02/2020 11:26

Tải xuống
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 4 năm 2019 so với cùng kỳ năm trước

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 4 năm 2019 so với cùng kỳ năm trước

Thứ hai, 20/01/2020 11:26

Tải xuống
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2019

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2019

Thứ hai, 20/01/2020 11:26

Tải xuống
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Công bố Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2019

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Công bố Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2019

Chủ nhật, 20/10/2019 11:27

Tải xuống
Công ty Cổ phẩn Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Giải trình chênh lệch Lợi nhuận sau thuế bán niên 2019 so với cùng kỳ năm trước

Công ty Cổ phẩn Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Giải trình chênh lệch Lợi nhuận sau thuế bán niên 2019 so với cùng kỳ năm trước

Thứ hai, 12/08/2019 11:27

Tải xuống