• CÔNG TY CP XNK SA GIANG
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Thông báo Về ngày đăng ký cuối cùng tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2019 Và tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Thông báo Về ngày đăng ký cuối cùng tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2019 Và tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Thứ hai, 11/05/2020 10:52

Tải xuống
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Quyết định của Hội đồng quản trị về việc thành lập Xí nghiệp Sa Giang 3

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Quyết định của Hội đồng quản trị về việc thành lập Xí nghiệp Sa Giang 3

Thứ hai, 11/05/2020 10:53

Tải xuống
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2019

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2019

Thứ hai, 11/05/2020 10:54

Tải xuống
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội Cổ đồng Thường niên năm 2020

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội Cổ đồng Thường niên năm 2020

Thứ hai, 11/05/2020 10:54

Tải xuống
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Thông báo của VSD về việc hủy danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Thông báo của VSD về việc hủy danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020

Thứ bảy, 09/05/2020 10:54

Tải xuống
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Thông báo hủy danh sách tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Thông báo hủy danh sách tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

Thứ năm, 07/05/2020 10:54

Thông báo hủy danh sách tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 Ngày đăng ký cuối cùng 27/03/2020 Lý do: Công ty đã làm thủ tục xin gia hạn đến trước tháng 06/2020
Tải xuống
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ và Biên bản kiểm phiếu biểu quyết (theo thể thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản)

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ và Biên bản kiểm phiếu biểu quyết (theo thể thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản)

Thứ ba, 05/05/2020 10:55

Tải xuống
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Công văn Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận cho Công ty CP XNK Sa Giang gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Công văn Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận cho Công ty CP XNK Sa Giang gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Thứ năm, 16/04/2020 10:55

Tải xuống
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Thông báo tài liệu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Thông báo tài liệu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản

Thứ tư, 15/04/2020 10:55

Thời gian lấy ý kiến từ ngày 15/04/2020 đến 16h ngày 04/05/2020
Tải xuống
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Thông báo về việc thay đổi mục đích sử dụng danh sách người sở hữu chứng khoán

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Thông báo về việc thay đổi mục đích sử dụng danh sách người sở hữu chứng khoán

Thứ năm, 09/04/2020 10:55

Nội dung thay đổi: Thay đổi mục đích sử dụng danh sách người sở hữu chứng khoán số 404/2020-SGC/VSD-ĐK được Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP Hồ Chí Minh lập ngày 31/03/2020 1. Thông tin trước thay đổi: Lý do và mục đích: Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 2. Thông tin sau thay đổi: Lý do và mục đích: Tổ chức đại hội cổ đông (theo thể thức lấy ý kiến bằng văn bản)
Tải xuống
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Thứ năm, 09/04/2020 10:56

- Sử dụng danh sách Cổ đông chốt ngày 27/03/2020 (ngày đăng ký cuối cùng 27/03/2020) của Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký thay đổi mục đích sử dụng danh sách chốt từ mục đích “Tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2020” thành “Tổ chức đại hội cổ đông (theo thể thức lấy ý kiến bằng văn bản)” để tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. - Ngày tổ chức Đại hội cổ đông (theo thể thức lấy ý kiến bằng văn bản): dự kiến trong tháng 05/2020 - Nội dung lấy ý kiến: + Bổ sung ngành nghề kinh doanh: bổ sung sản phẩm gạo mầm. + Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền đại hội đồng cổ đông (theo thể thức lấy ý kiến bằng văn bản).
Tải xuống
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Nghị quyết HĐQT về việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Nghị quyết HĐQT về việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Thứ năm, 09/04/2020 10:56

- Lý do xin gia hạn: Để ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tại Việt Nam cũng như thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc dừng các hoạt động hội họp, không tập trung đông người. - Thời gian xin gia hạn: Tổ chức chậm nhất ngày 30/06/2020.
Tải xuống