• CÔNG TY CP XNK SA GIANG
Công ty Cổ phần Xuất nhập Khẩu Sa Giang _ Thông báo kết quả lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019

Công ty Cổ phần Xuất nhập Khẩu Sa Giang _ Thông báo kết quả lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019

Thứ sáu, 17/05/2019 11:44

Tải xuống
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Giải trình chênh lệch lợi nhuận _ Quý 1/2019 so với Quý 1/2018

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Giải trình chênh lệch lợi nhuận _ Quý 1/2019 so với Quý 1/2018

Thứ hai, 22/04/2019 11:44

Tải xuống
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Báo cáo tài chính _ Quý 1 năm 2019

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Báo cáo tài chính _ Quý 1 năm 2019

Thứ hai, 22/04/2019 11:45

Tải xuống
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Công bố thông tin _ Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế năm 2018 so với năm 2017

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Công bố thông tin _ Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế năm 2018 so với năm 2017

Thứ sáu, 22/02/2019 11:47

Tải xuống
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Công bố thông tin _ Giải trình chênh lệch số liệu sau kiểm toán năm 2018

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Công bố thông tin _ Giải trình chênh lệch số liệu sau kiểm toán năm 2018

Thứ sáu, 22/02/2019 11:48

Tải xuống
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Công bố thông tin _ Báo cáo tài chính năm 2018 sau kiểm toán

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Công bố thông tin _ Báo cáo tài chính năm 2018 sau kiểm toán

Thứ sáu, 22/02/2019 11:49

Tải xuống
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ năm trước

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ năm trước

Thứ bảy, 19/01/2019 10:42

Tải xuống
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Báo cáo tài chính quý 4 năm 2018

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Báo cáo tài chính quý 4 năm 2018

Thứ bảy, 19/01/2019 10:40

Tải xuống