• SA GIANG IMPORT-EXPORT JSC

CHỨNG NHẬN AOECS

  • Monday, Day 14/12/2020
  • Công ty CP XNK Sa Giang đã hoàn thành chứng nhận Gluten Free theo tiêu chuẩn AOECS cho các sản phẩm từ gạo và gạo lứt.

      Related article