• SA GIANG IMPORT-EXPORT JSC

CHỨNG CHỈ HALAL

  • Monday, Day 14/12/2020
  • Là chứng chỉ xác nhận sản phẩm không có các chất cấm theo yêu cầu Luật Hồi giáo và đáp ứng yêu cầu về vệ sinh thực phẩm trong quá trình sản xuất. Đây là chìa khoá mở cửa vào thị trường các quốc gia Hồi giáo và các nước có người Hồi giáo

      Related article