• SA GIANG IMPORT-EXPORT JSC

CHỨNG CHỈ BRC

  • Monday, Day 14/12/2020
  • BRC là tiêu chuẩn toàn cầu về an toàn thực phẩm do Hiệp hội bán lẻ Anh quốc (British Retailer Consortium-BRC) thiết lập cho các nhà sản xuất thực phẩm cung cấp hàng hóa vào thị trường bán lẻ Anh quốc.

      Related article