Thông Tin Tài Chính

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Công bố Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2019

, 20/10/2019 11:42

 

Download

Công ty Cổ phẩn Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Giải trình chênh lệch Lợi nhuận sau thuế bán niên 2019 so với cùng kỳ năm trước

Thứ Hai, 12/08/2019 02:00

 

Download

Công ty Cổ phẩn Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Giải trình chênh lệch số liệu sau kiểm toán BCTC bán niên 2019

Thứ Hai, 12/08/2019 01:59

 

Download

Thông Tin Cổ Phiếu

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG _v/v Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh và không hạn chế tỉ lệ sở hữu nước ngoài tại công ty

Thứ Năm, 12/01/2017 01:33

 

Download

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Thứ Sáu, 16/12/2016 11:24

 

Download

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thứ Ba, 13/12/2016 04:35

 

Download

ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU SA GIANG (SGC)

Thứ Tư, 30/11/2016 11:32

 

Download