Thông Tin Tài Chính

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Báo cáo tài chính quí 3 -2018

Thứ Bảy, 20/10/2018 06:30

 

Download

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang – Giải trình chênh lệch số liệu trước và sau kiểm toán bán niên năm 2018

Thứ Ba, 14/08/2018 01:53

 

Download

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang – Giải trình chênh lệch lợi nhuận bán niên 2018 so với cùng kỳ năm 2017

Thứ Ba, 14/08/2018 01:52

 

Download

Thông Tin Cổ Phiếu

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức đợt 1 năm 2018 bằng tiền

Thứ Năm, 08/11/2018 04:42

 

Download

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Nghị quyết Hội đồng quản trị

Thứ Năm, 08/11/2018 04:41

 

Download

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Dự Thảo Nghị Quyết Đại hội Đồng Cổ Đông

Thứ Ba, 30/10/2018 01:58

 

Download

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Phiếu lấy ý kiến Cổ Đông

Thứ Ba, 30/10/2018 01:57

 

Download