Thông Tin Tài Chính

Công ty Cổ phẩn Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Giải trình chênh lệch Lợi nhuận sau thuế bán niên 2019 so với cùng kỳ năm trước

Thứ Hai, 12/08/2019 02:00

 

Download

Công ty Cổ phẩn Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Giải trình chênh lệch số liệu sau kiểm toán BCTC bán niên 2019

Thứ Hai, 12/08/2019 01:59

 

Download

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Báo cáo tài chính bán niên đã soát xét năm 2019

Thứ Hai, 12/08/2019 01:52

 

Download

Thông Tin Cổ Phiếu

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Báo cáo tình hình Quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2019

Thứ Sáu, 19/07/2019 04:17

 

Download

Thông báo giao dịch Cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ _ Công ty CP XNK Sa Giang (SGC)

Thứ Tư, 26/06/2019 11:20

 

Download

Bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang: Phê duyệt phương án – Bản CBTT đã ký – các hồ sơ kèm theo

Thứ Hai, 24/06/2019 10:33

 

Download

Quy chế và phụ lục Bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang

Thứ Hai, 24/06/2019 10:32

 

Download