Thông Tin Tài Chính

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Công bố Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2019

, 20/10/2019 11:42

 

Download

Công ty Cổ phẩn Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Giải trình chênh lệch Lợi nhuận sau thuế bán niên 2019 so với cùng kỳ năm trước

Thứ Hai, 12/08/2019 02:00

 

Download

Công ty Cổ phẩn Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Giải trình chênh lệch số liệu sau kiểm toán BCTC bán niên 2019

Thứ Hai, 12/08/2019 01:59

 

Download

Thông Tin Cổ Phiếu

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Danh sách Cổ đông Nhà nước, Cổ đông lớn

Thứ Bảy, 20/07/2019 10:11

 

Download

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Báo cáo tình hình Quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2019

Thứ Sáu, 19/07/2019 04:17

 

Download

Thông báo giao dịch Cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ _ Công ty CP XNK Sa Giang (SGC)

Thứ Tư, 26/06/2019 11:20

 

Download

Bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang: Phê duyệt phương án – Bản CBTT đã ký – các hồ sơ kèm theo

Thứ Hai, 24/06/2019 10:33

 

Download