Thông Tin Tài Chính

Công ty Cổ phần XNK Sa Giang _ Báo cáo tài chính Bán niên đã soát xét năm 2018

Thứ Ba, 14/08/2018 10:57

 

Download

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Báo cáo tài chính Quí 2 – 2018

Thứ Sáu, 20/07/2018 06:09

 

Download

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Thông báo ký hợp đồng với Công ty Kiểm toán cho năm tài chính 2018

Thứ Ba, 19/06/2018 02:23

 

Download

Thông Tin Cổ Phiếu

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (thay đổi nội dung đăng ký)

Thứ Tư, 05/12/2018 03:53

 

Download

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Điều lệ công ty năm 2018 (lấy ý kiến bằng văn bản)

Thứ Bảy, 17/11/2018 10:36

 

Download

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Nghị Quyết và Biên bản Đại hội đồng Cổ đông (lấy ý kiến bằng văn bản)

Thứ Bảy, 17/11/2018 10:33

 

Download

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Thông báo của VSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Thứ Tư, 14/11/2018 09:26

 

Download