RECRUITMENT

(Tiếng Việt) CÔNG TY CP XNK SA GIANG: CẦN TUYỂN 01 NAM NHÂN VIÊN PHÒNG KINH DOANH
Quantity 01

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

, 28/06/2020 09:12
(Tiếng Việt) CÔNG TY CP XNK SAGIANG: CẦN TUYỂN GẤP 02 NAM KỸ SƯ CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM
Quantity 2

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

Monday, 05/08/2019 10:10
(Tiếng Việt) CTY CP XNK SA GIANG: THÔNG BÁO TUYỂN KỸ SƯ CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM
Quantity 2

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

Friday, 15/02/2019 01:36
(Tiếng Việt) CÔNG TY CP XNK SA GIANG: THÔNG BÁO TUYỂN LAO ĐỘNG
Quantity 20

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

Friday, 15/02/2019 01:33

PLACE OF RECEIVE