RECRUITMENT

(Tiếng Việt) CTY CP XNK SA GIANG: THÔNG BÁO TUYỂN KỸ SƯ CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM
Quantity 2

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

Friday, 15/02/2019 01:36
(Tiếng Việt) CÔNG TY CP XNK SA GIANG: THÔNG BÁO TUYỂN LAO ĐỘNG
Quantity 20

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

Friday, 15/02/2019 01:33
(Tiếng Việt) CÔNG TY CP XNK SA GIANG: THÔNG BÁO TUYỂN LAO ĐỘNG
Quantity 50

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

Friday, 10/11/2017 02:11
(Tiếng Việt) CÔNG TY CP XNK SA GIANG: THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ
Quantity

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

Friday, 11/08/2017 09:55

PLACE OF RECEIVE