General News

SA GIANG IMPORT EXPORT CORPORATION: NOTICE OF NEW YEAR HOLIDAY 2020

Tuesday, 14/01/2020 07:37

(Tiếng Việt) Thực hiện theo quy định của Nhà nước về thời gian nghỉ Tết Nguyên Đán năm 2020;

Công Ty CP XNK Sa Giang thông báo đến Quý khách hàng, và toàn thể NLĐ được biết về lịch nghỉ Tết Nguyên Đán năm 2020 của Công ty như sau:

 

Read More  

(Tiếng Việt) Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Danh sách Cổ đông Nhà nước, Cổ đông lớn 6 tháng cuối năm 2019

Monday, 13/01/2020 04:06

(Tiếng Việt) Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Báo cáo tình hình Quản trị Công ty năm 2019

Monday, 13/01/2020 04:05

(Tiếng Việt) CÔNG TY CP XNK SA GIANG: THÔNG BÁO NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH 2020

Tuesday, 31/12/2019 01:49

Specialized News

(Tiếng Việt) HỒ SƠ TỰ CÔNG BỐ: BÁNH ƯỚT

Tuesday, 30/07/2019 11:03

(Tiếng Việt) HỒ SƠ TỰ CÔNG BỐ: BÁNH PHỒNG TÔM TỨ QUÝ

Tuesday, 30/07/2019 11:03

(Tiếng Việt) HỒ SƠ TỰ CÔNG BỐ: BÁNH PHỒNG TÔM HẠNH PHÚC

Tuesday, 30/07/2019 11:02

(Tiếng Việt) HỒ SƠ TỰ CÔNG BỐ: BÁNH PHỒNG TÔM VUÔNG

Tuesday, 30/07/2019 11:01