Tin tức chung

CÔNG TY CP XNK SA GIANG ĐƯỢC TẶNG BẰNG KHEN “DOANH NGHIỆP TIÊU BIỂU KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 2017”

Thứ Ba, 31/10/2017 11:02
Ngày 27/10/2017 trong buổi lễ tôn vinh doanh nhân và doanh nghiệp của VCCI tại Thành phố Cần Thơ.

Ông Phạm Hữu Quá – Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Công ty CP XNK Sa Giang đã được tặng bằng khen là Doanh nhân năng động sáng tạo khu vực Đồng bằng sông Cửu Long năm 2017.

Công ty CP XNK Sa Giang được tặng bằng khen là Doanh nghiệp tiêu biểu khu vực đồng bằng sông Cửu Long 2017.

Đây là niềm tự hào của thương hiệu Sa Giang, khích lệ thêm tinh thần làm việc của toàn thể cán bộ công nhân viên tại Công ty, nhằm để đạt được thành quả cao hơn trong thời gian tới. Đánh dấu sự vươn lên của Doanh nghiệp trong tiến trình hội nhập.