Chứng Chỉ An Toàn Thực Phẩm

CHỨNG NHẬN ASC

Công ty CP XNK Sa Giang đã hoàn thành chứng nhận MSC - ASC cho sản phẩm bánh phồng tôm..

CHỨNG NHẬN AOECS

Công ty CP XNK Sa Giang đã hoàn thành chứng nhận Gluten Free theo tiêu chuẩn AOECS cho các sản phẩm từ gạo và gạo lứt.

CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 22000:2005

Hệ thống này cung cấp cho doanh nghiệp bộ nguyên tắc để quản lý chất lượng, đảm bảo các phương pháp chung cho việc quản lý các hoạt động của doanh nghiệp nhằm đạt được thỏa mãn khách hành một cách nhất quán.  

CHỨNG CHỈ HALAL

Là chứng chỉ xác nhận sản phẩm không có các chất cấm theo yêu cầu Luật Hồi giáo và đáp ứng yêu cầu về vệ sinh thực phẩm trong quá trình sản xuất. Đây là chìa khoá mở cửa vào thị trường các quốc gia Hồi giáo và các nước có người Hồi giáo

CHỨNG CHỈ FDA

Là chứng chỉ do Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (Food and Drug Administration) cấp. Để được xuất khẩu những mặt hàng thuộc FDA quản lý vào thị trường Hoa Kỳ, bất cứ nhà nhà xuất khẩu nào cũng phải phải tuân thủ tất cả những yêu cầu, tiêu chuẩn rất khắt khe của tổ chức này.

CHỨNG CHỈ BRC

BRC là tiêu chuẩn toàn cầu về an toàn thực phẩm do Hiệp hội bán lẻ Anh quốc (British Retailer Consortium-BRC) thiết lập cho các nhà sản xuất thực phẩm cung cấp hàng hóa vào thị trường bán lẻ Anh quốc.

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG HACCP

Được Công ty áp dụng liên tục từ năm 1997. Hệ thống này giúp nhận diện, đánh giá và kiểm soát các mối nguy hiểm ảnh hưởng đến an toàn vệ sinh thực phẩm.