Tin tức chung

Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền

Thứ Năm, 28/11/2019 08:27

Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Nghị Quyết HĐQT về việc bổ nhiệm Ban Điều hành và Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty

Thứ Tư, 27/11/2019 03:25

Nghị Quyết HĐQT về việc bổ nhiệm TGĐ, Phó TGĐ, Kế Toán trưởng, Người phụ trách quản trị Công ty kiêm thư ký Công ty kể từ ngày 27/11/2019

 

Xem thêm  

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Nghị quyết HĐQT _tạm ứng cổ tức đợt 01 năm 2019

Thứ Tư, 27/11/2019 02:38

Tạm ứng cổ tức đợt 01 năm 2019 với tỷ lệ 10%/1 cổ phiếu (một cổ phiếu nhận được 1.000 đồng)

 

Xem thêm  

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Bản cung cấp thông tin nhân sự mới thuộc HĐQT _ BKS nhiệm kỳ 2019-2023

Thứ Bảy, 09/11/2019 09:22

Tài Liệu

   Phim tư liệu

Sắp xếp theo thời gian