Thông Tin Tài Chính

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Công bố Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2019

, 20/10/2019 11:42

 

Download

Thông Tin Cổ Phiếu

Tài liệu ĐHCĐ bất thường 2019: Báo cáo của HĐQT - BKS, các tài liệu khác

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Tài liệu ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 _ bổ sung

Thứ Sáu, 25/10/2019 10:37

 

Download
Thông báo đề cử, ứng cử TV HĐQT - BKS nhiệm kỳ 2019-2023 _ các biểu mẫu kèm theo

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Tài liệu ĐHĐCĐ bất thường năm 2019

Thứ Sáu, 25/10/2019 10:35

 

Download
Thông báo mời họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2019: Thời gian: 8h30 ngày 08/11/2019 Địa điểm: Hội trường Công ty CP XNK Sa Giang (Lô CII-3, KCN C, TP Sa Đéc, Đồng Tháp

Công ty Cổ phân Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

Thứ Năm, 24/10/2019 04:16

 

Download

Tài Liệu

   Phim tư liệu

Sắp xếp theo thời gian