<font face='Verdana'> TRANG CHỦ</font> TRANG CHỦ                   <font face='Verdana'> GIỚI THIỆU</font> GIỚI THIỆU             <font face='Verdana'> SẢN PHẨM</font> SẢN PHẨM             <font face='Verdana'> TIN TỨC</font> TIN TỨC             <font face='Verdana'> THÔNG TIN CỔ ĐÔNG</font> THÔNG TIN CỔ ĐÔNG             <font face='Verdana'> DIỄN ĐÀN</font> DIỄN ĐÀN             <font face='Verdana'> TUYỂN DỤNG</font> TUYỂN DỤNG             <font face='Verdana'> LIÊN HỆ</font> LIÊN HỆ   
    VietNam | English

TRAO ĐỔI TRỰC TUYẾN

 

  
 
  
 
Đăng nhập / Đăng ký
Nhắc nhở mật mã
  
Tìm kiếm :  

CÔNG TY CP XNK SA GIANG: HACCP, ISO 9001:2008, BRC, FDA, HALAL

 TIN TỨC NỔI BẬT

CÔNG TY CỔ PHẦN XNK SA GIANG (MCK: SGC): BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2014

Thực hiện Thông tư số 52/2012/TT-BTC, ngày 05/04/2012 của Bộ Tài chính, hướng dẫn về việc công bố thông tin; Công ty Cổ phần XNK Sa Giang báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2014...

Chi tiết ...

CÔNG TY CỔ PHẦN XNK SA GIANG (MCK: SGC) CÔNG BỐ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÍ II NĂM 2014

Công ty Cổ phần XNK Sa Giang (mã chứng khoán: SGC) công bố thông tin Báo cáo tài chính Quí II năm 2014

Chi tiết ...

CÔNG TY CP XNK SA GIANG: THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU THẦU CUNG CẤP GÓI DỊCH VỤ SOÁT XÉT BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁN NIÊN VÀ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2014

Căn cứ Biên bản xét thầu gói thầu cung cấp dịch vụ "Soát xét báo cáo tài chính bán niên và Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014" ngày 07/07/2014 của Ban Tổng giám đốc Công ty cổ phần XNK Sa Giang...

Chi tiết ...

Công Ty CP XNK SA Giang (MCK: SGC)_Thay Đổi Người Đại Diện Theo Pháp Luật

Công Ty CP XNK SA Giang (MCK: SGC)Ông Nguyễn Văn Kiệm giữ chức vụ Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty...........

Chi tiết ...
 Các tin đã đăng:

      Công Ty CP XNK SA Giang (MCK: SGC)_Thay Đổi Nhân Sự (11/04/2014)

      BIÊN BẢN CUỘC HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014 (11/04/2014)

      CÔNG TY CP XNK SA GIANG: LÝ LỊCH ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ III (2014 - 2018) (07/04/2014)

      CÔNG TY CP XNK SA GIANG VINH DỰ NHẬN GIẢI BẠC CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA NĂM 2013 (25/03/2014)

      CÔNG TY CP XNK SA GIANG: NGUYÊN TẮC ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ III (2014 - 2018) (24/03/2014)

      CÔNG TY CP XNK SA GIANG: TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (24/03/2014)

      CÔNG TY CP XNK SA GIANG: BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2013 VÀ NHIỆM KỲ 2009 -2013 (24/03/2014)

      CÔNG TY CP XNK SA GIANG: DỰ THẢO BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2013 - KẾ HOẠCH NĂM 2014 (24/03/2014)

      CÔNG TY CP XNK SA GIANG: CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ III (2014 - 2018) (24/03/2014)

      CÔNG TY CP XNK SA GIANG: THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ III (2014 - 2018) (24/03/2014)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

01539349
Trang chủ | Giới thiệu | Tin tức | Liên hệ | Quản lý dự án | Dịch vụ | Diễn đàn | Góp ý | Weblinks | Sơ đồ site
Bản quyền của Công ty Cổ Phần XNK Sa Giang
Lô CII-3, Khu Công Nghiệp C, Sa Đéc, Đồng Tháp - Viet Nam - Tel: 067-3763155; Fax: 067-3763152
Email: sagiang@hcm.vnn.vn - Website: www.sagiang.com.vn

Thiết kế và phát triển bởi LACVIET Corp
') -->